Κοινότητα Διαμονής

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ

_

Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση είναι κοινότητα διαμονής και αποτελεί την κύρια φάση θεραπείας στην πορεία προς την απεξάρτηση.
Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτημένα άτομα σύμπτωμα βαθύτερων προβλημάτων, η θεραπευτική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση των αιτιών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπου ζωής και συμπεριφοράς των εξαρτημένων ατόμων. Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί μοντέλο κοινωνικής μάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια, συναισθηματική στήριξη και βοήθεια, ώστε το άτομο να αλλάξει στάση και συμπεριφορά, να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του και να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες. Η ενεργή συμμετοχή των εξαρτημένων στη διαδικασία της απεξάρτησης είναι σημαντική προϋπόθεση. Για να επιτευχτεί η ενεργής συμμετοχή, είναι απαραίτητη η εθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητα αλλά και το δικαίωμα των ατόμων για διακοπή της θεραπείας οποιαδήποτε στιγμή.

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση
Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση
Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση
Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση
Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση