Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά καιρούς εκδίδει διάφορα έντυπα ως μέσο επικοινωνίας με το κοινό και με στόχο τη γνωστοποίηση του έργου του καθώς και των ιδιαίτερων στοιχείων που το χαρακτηρίζουν.