Ηλεκτρονικές εκδόσεις

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά καιρούς εκδίδει διάφορα έντυπα ως μέσο επικοινωνίας με το κοινό και με στόχο τη γνωστοποίηση του έργου του καθώς και των ιδιαίτερων στοιχείων που το χαρακτηρίζουν.