Κέντρο Ενημέρωσης Αθήνα

Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

_

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και στον επαγγελματικό προσανατολισμό των ατόμων καθώς αποτελούν μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Η εκπαίδευση παρέχεται σε όλες τις φάσεις του Προγράμματος και σχεδιάζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ατόμων. Στόχος όλων των εκπαιδευτικών δράσεων είναι η απόκτηση γνώσεων βασικής παιδείας, η επαγγελματική κατάρτιση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας του ατόμου. Επιπλέον, τα μέλη υποστηρίζονται με υποτροφίες από ένα δίκτυο εκπαιδευτικών οργανισμών, με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

_

Το Γραφείο Εργασίας λειτουργεί υποστηρίζοντας συστηματικά τα μέλη της Κοινωνικής Επανένταξης σε εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα προσφέροντας Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Κύριος στόχος είναι η άμεση εργασιακή αποκατάσταση των μελών που μόλις εισήλθαν ή διανύουν τη φάση της Κοινωνικής Επανένταξης. Η ομαλή επανένταξή τους στο εργασιακό γίγνεσθαι και η διασφάλιση συνέχισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας επιτυγχάνονται μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Συνεργασία με

Skywalker
Γραφείο Εργασίας